BORANG ONLINE ILMAM

NAMA PENUH
ALAMAT RUMAH
NO KAD PENGENALAN
JANTINA
ILMAM NEGERI
NO TELEFON
EMEL ANDA
PEKERJAAN SEKARANG/ JAWATAN
Saya akan membantu ILMAM di dalam bidang Dakwah
Penyelidikan
Penulisan
IT/Internet/Web
Sukarelawan
Fasilitator
Program Kemasyarakatan
Politik Dunia
Isu Palestin
Perubatan
Lain-Lain
Mohon Tuan/ Puan untuk berkongsi sedikit latar belakang pengajian sebelum ini (Contoh : jurusan pengajian di Mesir, tahun pengajian dan sumbangan yang boleh diberikan kepada ILMAM)

Saya mengaku segala kenyataan di atas adalah benar dan saya akan membantu Pertubuhan ILMAM Malaysia sekiranya diperlukan. Sekian, terima kasih.

 


Click here to create your own form.

Tuesday, 2 June 2009

SOAL JAWAB AGAMA: ZIHAR


Berniat Zihar


Soalan: Apakah hukumnya jika si suami menyamakan sebarang anggota badan isterinya tetapi tidak melafazkan (hanya dalam hati sahaja) ? Alwi ,KL


Jawapan: Zihar berasal dari kata "Ash Zhahr" ertinya punggung iaitu ucapan seorang suami kepada isterinya "Engkau seperti punggung ibuku".

Seluruh ulama mengatakan bahawa zihar ini haram. Jadi jelaslah bahawa zihar itu perlu dilafazkan agar ia jelas maksud dan tujuannya.

Jumhur ulama berpendapat bahawa zihar itu hanya khusus dengan ibu sahaja. Kerana itu apabila seorang suami berkata kepada isterinya "Engkau seperti punggung ibuku" maka terjadilah zihar. Apabila suami berkata kepada isterinya : "Engkau bagiku seperti punggung saudara perempuanku" atau seperti "ibu saudaraku" ucapan semacam ini bukan zihar.

Jika terjadi zihar, maka suami haram mencampuri isterinya sehinggalah ia membayar kifarat:

1. Memerdekan hamba, jika tidak mampu atau tidak ada
2. Berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu,
3. Memberi makan 60 orang fakir miskin.

No comments: